Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de huisregels door te lezen. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven, bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Nakomen van afspraken

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van te voren door te geven.
Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onzerzijde. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt.

Niet nagekomen of te laat afgebelde afspraken worden in rekening gebracht volgens de KNMT-richtlijnen. Mocht dit een tweede keer gebeuren dan ontvangt u een waarschuwingsbrief, de derde keer ontvangt u een brief van uitschrijving.

Te laat op afspraak komen

Wij stellen het zeer op prijs als u op tijd voor uw afspraak aanwezig bent. Bij te laat verschijnen op uw afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel uitgevoerd kan worden of moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdsgebrek.

Eten, drinken, roken en huisdieren in de praktijk

Uiteraard is het niet toegestaan om te eten, te drinken en te roken in de praktijk. Ook is het meebrengen van huisdieren niet toegestaan, hulphonden zijn hierin een uitzondering.

Aansprakelijkheid

Waak over uw eigendommen, wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.