Uw nota

Facturatie Infomedics

Uw nota ontvangt u via e-mail of per post door facturatie maatschappij Infomedics.

Privacy

Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken voor deugdelijke specificatie van de nota’s. Heeft u hiertegen bezwaar, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Betalingstermijn

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u niet in staat bent om uw nota tijdig te betalen, neemt u dan contact op met Infomedics.

Vragen over uw nota

Heeft u vragen over uw nota, neemt u dan contact op met Infomedics (0900 - 404 94 04) of met ons (0181-313839).

Nota direct aan ons betalen?

Direct aan de balie betalen

Tarieven

Onze declaraties zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven (zgn. UPT-codes). Deze worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen.

Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.